Verruiming sluitingsbevoegdheid

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wijziging van de Opiumwet die burgemeesters een verruiming van de sluitingsbevoegdheid van drugspanden geeft. De fracties van VVD, CDA, D66, PVV, SP, PvdA, CU, SGP, 50PLUS en OSF stemden voor, de fracties van GroenLinks en PvdD tegen.

Het wetsvoorstel geeft de burgemeester de bevoegdheid om een pand of woning, een zogenaamd drugspand, op grond van de Opiumwet te sluiten. Dit geeft de burgemeester meer mogelijkheden om de uit het drugsgebruik voortvloeiende risico's voor de volksgezondheid te voorkomen en beheersen en de nadelige effecten van de productie en distributie van, handel in en het gebruik van drugs op het openbare leven en andere lokale omstandigheden tegen te gaan. De burgemeester krijgt deze sluitingsbevoegdheid in die gevallen waarin in een pand of woning voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs, zoals bepaalde apparatuur, chemicaliƫn en versnijdingsmiddelen. De huidige sluitingsbevoegdheid ziet alleen op situaties waarin drugs in een pand of woning worden aangetroffen, verkocht, afgeleverd of verstrekt.