Help, ik heb een drugspand!

raad en daad voor de getroffen verhuurder van een drugspand

5200 invallen per jaar,
met grote gevolgen voor de verhuurder

Voorzichtige schattingen gaan uit van honderden drugslabs en meer dan 50.000 kleinere en grote hennepkwekerijen in Nederland. Hiervan worden er wekelijks ruwweg 100 opgerold. De kans dat het u als verhuurder treft is daarmee verre van klein, de gevolgen zijn vaak gigantisch.


Uw pand is ineens een drugspand

De productie van drugs vindt plaats in panden die onder valse voorwendselen zijn gehuurd. Met mooie verhalen en prachtige overeenkomsten worden ruimtes in gebruik genomen, van kleine zolderkamertjes tot enorme loodsen. Bij een politie-inval draait de verhuurder op voor alle schade.
De huurder heeft een dekmantel of blijkt een stroman, het bedrijf is uitgeschreven bij de KvK en telefoonnummers werken niet meer.

Uw pand is ineens een drugspand en dan heeft u hulp nodig.

Ontruiming

Wanneer de politie het pand binnentreedt is de verhuurder vaak de eerste verdachte. Het ontruimen van een drugspand gaat nooit zachtzinnig. Bij een XTC lab blijven chemicaliën en bergen troep achter. Bij een hennepplantage worden de planten gerooid, lampen, apparatuur en mogelijk bewijsmateriaal worden afgevoerd. Wat overblijft is een totale ravage. De elektriciteit is afgesloten, het is dus donker. Het stinkt, overal ligt aarde, kabels, troep en vaten chemicaliën. De deuren en mogelijk rolluiken zijn geforceerd en onbruikbaar. Vaak zijn de ruimten door de huurder voorzien van valluiken, boobytraps en andere trucs om concurrenten en de politie dwars te zitten. Zomaar betreden van het pand is onverstandig. Bovendien is de bouwkundige staat van uw pand vaak ingrijpend aangetast. Ook het opruimen en afvoeren van de forse hoeveelheid troep, de vele tientallen kubieke meters potgrond, chemicaliën en andere spullen is werk voor specialisten. Mail voor een vakkundig bedrijf bij u in de buurt.


Sluiting & onteigening

Een veel toegepaste maatregel is de bestuurlijke sluiting van het pand, vaak voor onbepaalde tijd. Dit op basis van artikel 13b van de Opiumwet, ook wel de wet Damocles genoemd. Deze wet is bedoeld om de verstoorde openbare orde en veiligheid te herstellen, in de praktijk is het vaak een onredelijke afstraffing van de verhuurder; betreden van het pand is voor iedereen, dus ook voor de verhuurder verboden. In enkele gevallen kunnen de sancties zelfs zover gaan dat er wordt overgegaan tot de onteigening van uw pand.


Schade verhalen

Voor de vaak illegaal afgetapte stroom kan een flinke naheffing komen; datzelfde geldt voor de forse ontmantelings- en ontruimingskosten. De energielevering is gestopt en kan pas na betaling weer worden hervat. De schade is groot en dat bedrag loopt bij een gedwongen sluiting als gevolg van huurderving alleen maar verder op. Als er al iemand opgespoord kan worden dan is het claimen van de kosten in de praktijk vaak weinig succesvol. Het is zaak uw schade te beperken, mail ons voor advies hierover.Snel schakelen bij een inval en ontruiming is belangrijk. Binnen enkele uren nemen wij de eerste zorgen direct uit handen. Afgestemd op uw specifieke situatie begeleiden wij u door dit onplezierige traject en beantwoorden uw vragen. Het aanmelden is geheel gratis en vrijblijvend. Wij nemen binnen 4 uur (tijdens kantoortijden) contact met u op, daarna beslist u of u ons in wilt schakelen.

Door domme pech werd uw vastgoed een drugspand, samen maken we er weer een verhuurbaar pand van.