Help, ik heb een drugspand!

raad en daad voor de getroffen verhuurder van een drugspand

5000 invallen per jaar, met grote gevolgen voor de verhuurder

Voorzichtige schattingen gaan uit van honderden drugslabs en meer dan 30.000 kleinere en grote hennepkwekerijen in Nederland. Hiervan worden er wekelijks ruwweg 100 opgerold. De kans dat het u als verhuurder treft is daarmee verre van klein, de gevolgen zijn vaak gigantisch.


Uw pand is ineens een drugspand

De productie van drugs vindt plaats in panden die onder valse voorwendselen zijn gehuurd. Met mooie verhalen en prachtige overeenkomsten worden ruimtes in gebruik genomen, van kleine zolderkamertjes tot enorme loodsen. Bij een politie-inval draait de verhuurder op voor alle schade. De huurder heeft een dekmantel of blijkt een stroman, het bedrijf is uitgeschreven bij de KvK en telefoonnummers werken niet meer.

Uw pand is ineens een drugspand en dan heeft u professionele hulp nodig.

Inval

Onder de noemer spoedbestuursdwang worden drugspanden ontmanteld. De kosten hiervan worden de verhuurder in rekening gebracht wanneer deze als overtreder wordt aangemerkt. Wanneer de politie het pand binnentreedt is de verhuurder dus meestal de eerste verdachte. Bel of mail ons wanneer u hierbij direct wilt worden bijgestaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat.

Sluiting & onteigening

Een inmiddels standaard toegepaste maatregel is de bestuurlijke sluiting van het pand, vaak voor onbepaalde tijd. Dit op basis van artikel 13b van de Opiumwet, ook wel de wet Damocles genoemd. Deze wet is oorspronkelijk bedoeld om de verstoorde openbare orde en veiligheid te herstellen, in de praktijk is het een regelrechte afstraffing van de verhuurder. Zonder tussenkomst van de rechter en zonder bezwaarmogelijkheid of juridische bijstand is deze met een gedwongen sluiting publiekelijk en zonder proces veroordeeld, alsof vaststaat dat het de schuld van de verhuurder is. Betreden van het pand is voor iedereen, dus ook voor de verhuurder verboden. In enkele gevallen kunnen de sancties zelfs zover gaan dat er wordt overgegaan tot de onteigening van uw pand.


Schade verhalen

Voor de vaak illegaal afgetapte stroom kan een flinke naheffing komen; datzelfde geldt voor de forse ontmantelings- en ontruimingskosten. De energielevering is gestopt en kan pas na betaling weer worden hervat. De schade is groot en dat bedrag loopt bij een gedwongen sluiting als gevolg van huurderving alleen maar verder op. Als er al iemand opgespoord kan worden dan is het claimen van de kosten in de praktijk vaak weinig succesvol. Het is zaak uw schade te beperken.

Neem hiervoor geheel gratis en vrijblijvend contact met ons op, daarna beslist u of u ons in wilt schakelen.Snel schakelen bij een inval en ontruiming is belangrijk. Binnen enkele uren nemen wij de eerste zorgen direct uit handen. Afgestemd op uw specifieke situatie begeleiden wij u door dit onplezierige traject en beantwoorden uw vragen. Is de inval al even geleden maar heeft u nog geen oplossing voor de schade of de sluiting door de gemeente? Ook dan kunnen we u helpen. Het aanmelden is geheel gratis en vrijblijvend, uw discretie is gewaarborgd. Wij nemen binnen 4 uur (tijdens kantoortijden) contact met u op, daarna beslist u of u ons in wilt schakelen.

Door domme pech werd uw vastgoed een drugspand, samen maken we er weer snel een verhuurbaar pand van.