Help, ik heb een drugspand!

hulp en advies voor de getroffen verhuurder van een drugspand

5000 invallen per jaar, met grote gevolgen voor de verhuurder

Voorzichtige schattingen gaan uit van honderden drugslabs en meer dan 30.000 kleinere en grote hennepkwekerijen in Nederland. Hiervan worden er wekelijks zo'n 100 opgerold, vrijwel altijd in gehuurde panden. De kans dat het u als verhuurder treft is verre van klein, de gevolgen zijn vaak gigantisch.


Uw pand is ineens een drugspand

Als particulier, belegger of ondernemer verhuurt u een woonhuis of bedrijfspand. De huurder is een keurig bedrijf of nette bewoner, de huurbetalingen zijn op tijd en er is geen reden voor argwaan. Tot de politie-inval en er behalve een wietplantage ook een hennepdrogerij met henneptoppen, een handelsvoorraad softdrugs, cocaïne en hennepstekken worden gevonden.

De productie van drugs vindt plaats in panden die vaak onder valse voorwendselen zijn gehuurd. Met mooie verhalen en prachtige overeenkomsten worden ruimtes in gebruik genomen voor wietteelt en XTC-productie, van kleine zolderkamertjes tot enorme loodsen. Bij een politie-inval draait de verhuurder op voor alle schade. De huurder heeft een dekmantel of blijkt een stroman, het bedrijf is plots uitgeschreven bij de KvK en telefoonnummers werken niet meer. Dit overkomt pakweg 100 verhuurders per week.

Uw pand is ineens een drugspand en dan heeft u professionele hulp nodig.

Inval, sluiting & onteigening

Onder de noemer spoedbestuursdwang worden wietplantages en drugslabs ontmanteld. De kosten hiervan worden de verhuurder in rekening gebracht wanneer deze als overtreder wordt aangemerkt.

Een standaard maatregel bij het oprollen van een wietkwekerij of drugslab is de bestuurlijke sluiting van het pand, vaak voor onbepaalde tijd. Dit op basis van artikel 13b van de Opiumwet, ook wel de wet Damocles genoemd. Deze wet is oorspronkelijk bedoeld om de verstoorde openbare orde en veiligheid te herstellen en een einde te maken aan drugsoverlast, in de praktijk is het een regelrechte afstraffing van de verhuurder. Zonder tussenkomst van de rechter en zonder bezwaarmogelijkheid is deze met een gedwongen sluiting publiekelijk en zonder proces veroordeeld, alsof vaststaat dat de wietplantage of het MDMA lab de schuld van de verhuurder is. Betreden van het pand is voor iedereen, dus ook voor de verhuurder verboden. In enkele gevallen kunnen de sancties zelfs zover gaan dat er wordt overgegaan tot de onteigening van het pand.


Schade verhalen

Voor de illegaal afgetapte stroom voor de assimilatielampen en koolstoffilters bij hennepteelt kan een flinke naheffing komen. Datzelfde geldt voor de forse ontmantelings- en ontruimingskosten en de kosten voor het afvoeren van drugsafval, vooral bij een drugslaboratorium. De energielevering is gestopt en kan pas na betaling weer worden hervat. De schade is groot en dat bedrag loopt bij een gedwongen sluiting als gevolg van huurderving alleen maar verder op. Als er al iemand opgespoord kan worden dan is het claimen van de kosten in de praktijk vaak weinig succesvol. Het is zaak uw schade te beperken.


Wij helpen

Uw vertrouwen is beschaamd, de schade is groot en neemt door de gedwongen sluiting alleen maar toe. Tegelijkertijd lopen alle kosten wel gewoon door.
Tegen de ‘onherroepelijke sluiting’ door de burgemeester is vaak wel degelijk actie mogelijk. Dit geldt ook voor de gemeentelijke lasten tijdens de gedwongen sluiting. Neem hiervoor geheel gratis en vrijblijvend contact met ons op.




Snel schakelen bij een politie-inval en ontruiming is belangrijk. Snel en effectief bieden wij hulp aan eigenaren en verhuurders van panden die door de politie zijn aangemerkt als drugspand door wietplantage, wietteelt, hennepteelt, hennepplantage, wietdrogerij, wietknipperij, XTC, Crystal Meth, coke-lab, amfeteminelab, MDMA pillen en kristallen en voeren actief verweer tegen de gedwongen sluiting volgens het Damoclesbeleid, ook wel de artikel 13b uit de Opiumwet procedure genoemd.

Binnen enkele uren nemen wij de eerste zorgen direct uit handen. Afgestemd op uw specifieke situatie begeleiden wij u door dit onplezierige traject en beantwoorden uw vragen. Is de politie-inval of de gedwongen sluiting door de burgemeester al even geleden maar heeft u nog geen oplossing voor de schade? Ook dan bieden we hulp. Het aanmelden is geheel gratis en vrijblijvend. Wij nemen binnen 4 uur (tijdens kantoortijden) contact met u op, daarna beslist u of u ons in wilt schakelen.

Door domme pech werd uw vastgoed een drugspand, samen maken we er weer snel een verhuurbaar pand van.